Wsparcie dla naukowców

Zakres zapewnianego wsparcia

  • Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków, wzorów użytkowych i innych przedmiotów ochrony do Urzędu Patentowego RP we współpracy z twórcami rozwiązań oraz prowadzenie spraw rozpatrywanych przed Urzędem Patentowym RP.
  • Ustalanie stanu prawnego udzielonych patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji na wzory przemysłowe.
  • Wspomaganie prac badawczo-wdrożeniowych poprzez udzielanie wsparcia z zakresu planowania badań pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie ochrony oraz efektywnego wdrożenia i komercjalizacji.
  • Przygotowywanie studiów wykonalności oraz przygotowywanie oferty dla potencjalnych inwestorów.
  • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z inwestorami i przedsiębiorcami.
  • Udział w przygotowaniu umów dotyczących komercjalizacji wyników badań oraz wsparcie przy negocjacjach warunków umowy.
  • Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego na rozwój innowacyjnych projektów oraz ich ochronę.

Zapraszamy!