Brązowy medal za grafen!

brązowy medal_grafen.1small.jpg

Naukowcy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN pracują nad zastosowaniem powłoki grafenowej w stentach naczyniowych.
(więcej…)

BioForum 2016 – przyciągaliśmy uwagę!

WykrzyknikNaukowcy, przedsiębiorcy i inwestorzy po raz kolejny spotkali się na Targach BioForum w Łodzi. Centrum Innowacji i Transferu Technologii naszej uczelni zaprezentowało tam też osiągnięcia pracowników Uniwersytetu Medycznego. Cieszyły się sporą popularnością.
(więcej…)

LITERATURA: Poradnik wynalazcy

Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym, Red. Andrzej Pyrża, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009
(więcej…)

XI Międzynarodowe Sympozjum – Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce

XI Międzynarodowe Sympozjum – Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce
Nauka-Biznes-Zysk-Rozwój: budowa efektywnego ekosystemu innowacji

Gdzie i kiedy:
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, 3-4 września 2015 r.

Do kogo adresowane jest sympozjum:
Przedsiębiorcy, menadżerowie, inwestorzy, naukowcy, otoczenie biznesu, kadra akademicka, przedstawiciele władz samorządowych i centralnych

(więcej…)

Dwie laureatki rządowego programu ,,Top 500 Innovators”

„Top 500 Innovators” to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce, obejmujący 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe zrealizowane w ośrodkach naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Tematyka szkoleń obejmuje współpracę nauki z gospodarką, zarządzanie badaniami naukowymi, komercjalizację wyników badań. Program wyposaża uczestników
w unikalne kompetencje, pozwalające im prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane na potrzeby odbiorców z założeniem docelowego wprowadzenia produktu badań na rynek.

(więcej…)