FNP: Szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych

Do 29 maja 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (transfer technologii), które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia odbędą się w następujących terminach:

10-12 czerwca 2015 r. w Gdańsku,
24-26 czerwca 2015 r. we Wrocławiu.

Podczas szkoleń poruszane będą następujące zagadnienia:

Procedury komercjalizacji
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną
Czynniki sukcesu w transferze technologii
Model biznesowy z wykorzystaniem transferu technologii
Transfer wiedzy i know-how
Analizy rynkowe i finansowe
Kontrakty badawcze, licencje i inne umowy związane z transferem technologii
Szanse jakie daje Venture Capital.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miast, w których odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/.

Strona internetowa szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych