PRZYKŁADY UDANEJ KOMERCJALIZACJI W POLSCE

PRAGNIEMY PAŃSTWU PRZEDSTAWIĆ PUBLIKACJĘ UPOWSZECHNIAJĄCĄ HISTORIĘ
SUKCESU W ZAKRESIE KOMERCJALIZACJI PROWADZONYCH PRZEZ POLSKIE OŚRODKI
INNOWACJI I SPÓŁKI CELOWE JEDNOSTEK NAUKOWYCH.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce opublikowało raport o historii sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonej przez polskie ośrodki.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) od sierpnia 2016 roku na zlecenie MNiSW zajmuje się promocją sukcesów efektywnej komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych prowadzonej w ośrodkach innowacji i współpracujących z nimi spółek celowych jednostek naukowych.

efektywna-komercjalizacja-przyklady2016

LITERATURA: Poradnik wynalazcy

Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym, Red. Andrzej Pyrża, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009
(więcej…)

Naukowiec walczący o grant powinien mieć armię pomocników

Za naukowcem starającym się o prestiżowy grant powinna stać armia pomagających mu ludzi. Tymczasem polskie instytucje naukowe nie wspomagają w ten sposób swoich naukowców do aplikowania o fundusze – mówi PAP prof. Janusz Bujnicki, dwukrotny zdobywca grantów ERC. (więcej…)

Innowacje przychodzą małymi krokami

Innowacje to często drobne zmiany, do których dochodzi się małymi kroczkami. Wielkie, przełomowe technologie, które zawojują świat, wciąż się zdarzają, ale dzisiaj nie wymyślimy ich na zapleczu politechniki. Pracują nad nimi zespoły złożone z tysięcy ludzi na świecie – mówi PAP dr Maciej Wieloch z funduszu komercjalizującego polskie technologie.
(więcej…)