Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu !!!

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój , promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii).

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które:
• zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony),
albo
• zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

Wniosek konkursowy musi być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Termin składania wniosków w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mija 6 października br. o godz. 16:30. Wnioski w języku polskim należy  dostarczyć do CITT w formie papierowej do 26 września 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w treści poniżej oraz na stronie http://www.parp.gov.pl/konkursppp

(więcej…)

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Nasza Uczelnia na podstawie podpisanej 19 kwietnia 2017 roku umowy o współpracy stała się częścią Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który działa w ramach Wrocławskiego Parku Technologicznego. Jest to dobra wiadomość dla tych, którzy jako studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego, myślą o założeniu własnej firmy.

(więcej…)

LETNIA SZKOŁA TRANSFERU TECHNOLOGII W DREŹNIE

Dear researchers,

Would you like to check the commercial potential of your research? Do you think you already have the Next Generation Technology or Service in Life Sciences? Then get the expertise how to commercialize it!

Apply for the International Summer School on Technology Transfer in Life Sciences, taking place 28th August to 1st September 2017 in Dresden/Germany!

 

www.summerschool-dresden.de

(więcej…)

Lider Innowacji – XV edycja

stock-vector-lightbulb-ideas-concept-doodles-icons-set-vector-illustration-306799715

fot.: pixabay.com

Do 15 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Lider Innowacji.

 Zgodnie z regulaminem przedmiotem oceny w konkursie może być min.:

  • wynalazek, wzór przemysłowy,
  • pomysł, nowa koncepcja,
  • produkt przemysłowy powstały w wyniku zastosowania wynalazku lub nowych technologii,
  • wynik pracy badawczej i odkrycie możliwe do wykorzystania w praktyce,
  • nowatorskie rozwiązanie techniczne służące zdrowiu i ratowaniu życia ludzkiego oraz ochronie środowiska i poprawie warunków pracy,
  • nowatorski program edukacyjny,
  • innowacyjna praca dyplomowa możliwa do zastosowania w praktyce,

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć  na stronie organizatora oraz w regulaminie konkursu.

(więcej…)

„Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacji” była tematem kolejnej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się w dniach 7-9.12.2016 r. na Politechnice Wrocławskiej.

Wyniki badań prowadzonych przez uczelnie stanowią istotne źródło nowej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby napędzać współczesną gospodarkę. Niestety ciężka praca naukowców rzadko przekłada się na sukces rynkowy i nie dochodzi do komercjalizacji rezultatów badań…

Wiele się dziś mówi na temat konieczności współpracy nauki z biznesem. Dobrze, jeśli współpraca rozpoczyna się dialogiem już na etapie planowania projektów badawczych tak, aby wyniki tej współpracy odpowiadały na rzeczywiste współczesne wyzwania gospodarcze i potrzeby społeczne. Tylko takie projekty mają dzisiaj realne szanse na sukces.

O braku dialogu między  nauką a biznesem oraz o wielu innych istotnych dla współczesnego świata nauki aspektach rozmawiano podczas konferencji programowej NKN na Politechnice Wrocławskiej, w której uczestniczyli również JM Rektor profesor dr hab. Marek Ziętek oraz pracownicy CITT.

nkngrudzien-2016_6819

link

autor: dr Joanna Rydzak

IV edycja konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”.

EUREKA-logo

Po raz kolejny „Dziennik Gazeta Prawna” ogłasza konkurs, który ma promować  polską naukę i wynalazki powstałe na uczelniach, w instytutach badawczych oraz jednostkach naukowych PAN, zgłoszonych do Urzędu Patentowego. Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji.

Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”, gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl) należy kierować do 23 grudnia 2016 r. na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl.

ZGŁOSZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE PODPISEM I PIECZĘCIĄ
JM REKTORA PROF. MARKA ZIĘTKA

(więcej…)

Konferencja pt. Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności

                                                                Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji programowej „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”!

narodowy-kongres-nauki_logo

Konferencja organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Politechniką Wrocławską odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2016 r. Jest to trzecia z cyklu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki.

Co przeszkadza we współpracy nauki z gospodarką? Konferencja NKN Wrocław

Udział bezpłatny. Wciąż są wolne miejsca.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 28 listopada 2016r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/wspolpraca-nauki-z-gospodarka-i-administracja-dla-rozwoju-innowacyjnosci

PRZYKŁADY UDANEJ KOMERCJALIZACJI W POLSCE

PRAGNIEMY PAŃSTWU PRZEDSTAWIĆ PUBLIKACJĘ UPOWSZECHNIAJĄCĄ HISTORIĘ
SUKCESU W ZAKRESIE KOMERCJALIZACJI PROWADZONYCH PRZEZ POLSKIE OŚRODKI
INNOWACJI I SPÓŁKI CELOWE JEDNOSTEK NAUKOWYCH.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce opublikowało raport o historii sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonej przez polskie ośrodki.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) od sierpnia 2016 roku na zlecenie MNiSW zajmuje się promocją sukcesów efektywnej komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych prowadzonej w ośrodkach innowacji i współpracujących z nimi spółek celowych jednostek naukowych.

efektywna-komercjalizacja-przyklady2016

Nowa siedziba CITT w Rektoracie

img_20160923_102039

fot. Joanna Rydzak

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii przeniosło swoją siedzibę do budynku Rektoratu do pokoju nr 22 na II piętrze. Zapraszamy!

Nowe dane kontaktowe:

Wybrzeże L. Pasteura 1,
50-367 Wrocław
tel.+48 71 784 11 48, +48 71 784 11 49
citt@umed.wroc.pl

GŁOSUJMY NA NASZ WYNALAZEK!

EUREKA-logo

Szanowni Państwo,

W ramach III edycji konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki” zaproszono internautów do przyznania swojej nagrody w konkursie internetowym. W konkursie startuje również wynalazek Uniwersytetu Medycznego pt. ” Sposób otrzymywania tabletki flotacyjnej o przedłużonym oddziaływaniu substancji leczniczych z błoną śluzową żołądka oraz kompozycja farmaceutyczna” FLOTACYJNA_ulotka

GŁOSOWANIE NA WSZYSTKIE WYNALAZKI ZGŁOSZONE DO KONKURSU – ZNAJDUJĄCE SIĘ
W TABELACH UCZELNI I INSTYTUTÓW – TRWA OD 23 MAJA BR. DO 6 CZERWCA.

(więcej…)